Սահմանադրական դատարանը երկրորդ հերթի ժառանգատուների վերբարեյալ (ՍԴՈ-917)

Posted Leave a commentPosted in For lawyers

Այս գործը ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1217-րդ հոդվածի վերաբերյալ է։ Խնդիրը սկսել էր այն պահին, երբ նոտարը որպես երկրորդ հերթի ժառանգ էր ճանաչել համամայր քրոջը, սակայն քաղաքացիական օրենսգիրքը նշում էր որպես երկրորդ հերթի ժառանգ՝ քույր և եղբայր եզրույթները։ Սույն գործով Սահմանադրական դատարանը ներգրավվել էր, որպես փորձագետ ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի քաղաքացիական ամբիոնի վարիչ, իգ․դ․, պրոֆեսոր Տարիել Բարսեղյանին։ […]

Սահմանադրական դատարանը արդարադատության մատչելիության սկզբունքի մասին:

Posted Leave a commentPosted in For lawyers

Արդար դատաքննության իրավունքը իր մեջ նեռարում է նաև արդարադատության մատչելիության սկզբունքը։ ⠀ ՀՀ Սահմանադրական դատարանը ՍԴՈ-1257 գործի շրջանակներում արտահայտել է հետևյալ դիրքորոշումը՝ անձի իրավունքների ու ազատությունների դատական պաշտպանության իրավունքի իրացումը երաշխավորելու տեսանկյունից ընդհանրապես առաջնահերթ կարևոր է, թե որքանո՞վ է մատչելի (հասանելի) արդարադատությունը, ինչպիսի՞ իրավական պայմաններ են առաջադրված դատարան դիմելու իրավունքն իրացնելու, հետևաբար, նաև դրանով պայմանավորված՝ […]

Սահմանդրական և Վճռաբեկ դատարանըները անվճարունակության հասկացության մասին

Posted Leave a commentPosted in For lawyers

Սահմանադրական դատարանը ՍԴՈ-735 գործով որոշման մեջ արձանագրել է՝ «…պահանջի դեմ առարկելու բավարար հիմքեր» ձևակերպումը ենթադրում է, որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե պարտապանի պարտավորության կամ կետանցի բացակայության փաստն ապացուցող հիմքերին, այլ նյութաիրավական վեճի առկայությանը, այն է՝ պարտավորության վիճելիությունը հավաստող հիմքերին: ⠀ Դա բխում է օրենքի վիճարկվող նույն 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի տրամաբանությունից, որը սնանկ ճանաչելու […]

Վճռաբեկ դատարանը արտաքին գովազդի մասին

Posted Leave a commentPosted in For lawyers

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը թիվ թիվ ՎԴ/0429/05/13 վարչական գործով կայացված որոշմամբ անդրադարձել է արտաքին գովազդի հարցին, մասնավորապես․ ⠀ …Վճռաբեկ դատարանի գնահատմամբ կազմակերպության գտնվելու, գործունեություն իրականացնելու վայրերում դրա ֆիրմային անվանման, ապրանքային կամ սպասարկման նշանների տեղադրումը կարող է արտաքին գովազդ չհամարվել, եթե դրա նպատակը ոչ թե անորոշ անձանց շրջանում հետաքրքրության, դրական վերաբերմունքի ձևավորումն է, այլ կազմակերպության գտնվելու, գործունեություն […]

Tom Kabinet case կամ Եվրոպայի դատարանը արգելել է վերավաճառել էլեկտրոնային գրքերի ֆայլերը

Posted Leave a commentPosted in For lawyers

Գնված թղթային գիրքը կարդալուց հետո հնարավոր է վերավաճառել և հենց դրա շնորհիվ գոյություն ունեն գրքային սէկոնդ հէնդերը (second hand) ⠀ Սակայն ի՞նչ անել, երբ գիրքը էլեկտրոնային է: Կարելի՞ է դա արդյոք վաճառել: Դեկտեմբերի 19ին Եվրոպայի դատարանը որոշեց, որ ոչ ⠀ Դատարանը քննում էր Tom Kabinet սթարթ ափի գործը` որը հնարավորություն էր տվել իր օգտատերերին վերավաճառել […]

«RONALD McDONALD» հայտնի գործը

Posted Leave a commentPosted in For lawyers

Դատարանը իր նախադեպում դրեց հետևյալ հարցադրումը` ապրանքային նշանի գրանցումը չեղյալ հայտարարելու հայցապահանջի հիման վրա հարուցված գործն ընդդատյա է արդյոք վարչական դատարանին, թե՞ ընդհանուր իրավասության դատարանին: ⁉️ ⠀ Վճռաբեկ դատարանը սույն գործով նշել է` իրավունքների պաշտպանության հայցի կամ դիմումի հիման վրա հարուցված գործերի առարկայական ընդդատության հարցը որոշվում է` ելնելով այն հանգամանքից, թե ինչպիսի (հանրային կամ մասնավոր) […]

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը «վնասի» մասին

Posted Leave a commentPosted in For lawyers

Մինչ նախադեպի բուն էության անցնելը, բացատրեմ, թե ի՞նչ է իրենից ներկայացնելու այս նոր «рубрика»-ան։ Մենք էջում գրելու ենք ՍԴ-ի որոշումների և Վճռաբեկի նախադեպերի մասին, բայց միայն էությունը, ռուսը կասեր «краткое содержание»,՝ նշելով գործի համարը: Ի՞նչ է Ձեզ դա տալու. Կկարդաք, կիմանաք, թե որ քեյսով ՍԴ կամ ՎԴ ի՞նչ են ասել, կարող եք նաև պահպանել փոստը […]