ԴԱՏԱՐԱՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

Posted 2 комментарияPosted in Բլոգ

Դատական պաշտպանության և դատարան դիմելու իրավունքի հետ կապված հիմնահարցերը լայնորեն տարածված հիմնախնդիրներից է այսօր։ Այսպիսով, որոշել ենք անդրադառնալ այդ հիմնահարցին փոքրիկ հոդվածի տեսքով։ ՀՀ Սահմանադրության 18-րդ հոդվածում ամրագրված է հետևյալը․ «Յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների դատական, ինչպես նաև պետական այլ մարմինների առջև իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունք»: Սկսենք յուրաքանչյուր ոք հասկացությունից։ Այսպես, ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ […]

Ինչպե՞ս վերցնել ՎԱՐԿ և չմնալ առանց տուն․․․

Posted Leave a commentPosted in Без рубрики, Բլոգ

Ինչպե՞ս վերցնել ՎԱՐԿ և չմնալ առանց տուն․․․ Վարկ վերցնելիս շատերն առնչվում են հետևյալ խնդրի հետ. մի որոշ ժամանակ վարկը ինչ-ինչ պատճառներով չմարելուց հետո իմանում են, որ գործը հասել է Դատարան, իսկ գումարն ավելի մեծ է, քան պատկերացնում էին։ Ինչպե՞ս վարվել այդ դեպքում և ինչի՞ է նման իրավիճակ տեղի ունենում։ Արդյո՞ք Դուք Վարկը վերցնելիս կարդացել եք […]