Advanced
IP&IT law firm in Armenia
Our team
5 Members
Trusted By
200+ Businesses
Online consultation

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՎԱՐՎԵԼ ԵԹԵ ԳՏԵԼ ԵՔ ԱՌԱՆՑ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԹՈՂՆՎԱԾ ԿԱՄ ՄՈԼՈՐՅԱԼ ԿԵՆԴԱՆԻ:

Եկեք հիշենք «Մենք ենք մեր սարերը» հանրահայտ ֆիլմի սյուժեն, երբ  չորս հովիվներ իրենց հոտին միացած համագյուղացի Ռևազի ոչխարը մորթում են եւ ընկերովի ուտում, որի  կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվում:

Ֆիլմը դիտելիս երևի  մտածել եք` մի ոչխարի համար արժե՞ր այսքան աղմուկ բարձրացնել:

Ուսումնասիրելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը, մասնավորապես` 183-րդ հոդվածը, պարզվում է, որ արժեր:

Այն անդրադառնում է առանց հսկողության թողնված կենդանիներին, ավելի ճիշտ, այդ կենդանիներին գտնողներին:

«Առանց հսկողության թողնված կամ մոլորյալ անասուն կամ հսկողությունից դուրս թողնված այլ կենդանիներ գտած և (կամ) պահող անձը պարտավոր է դրանք վերադարձնել սեփականատիրոջը»:

եթե կենդանիների սեփականատերը կամ նրա գտնվելու վայրն անհայտ է, կենդանիներին գտնող անձը հայտնաբերված կենդանիների մասին երեք օրվա ընթացքում պարտավոր է հայտնել ոստիկանություն կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին, որը պետք է միջոցներ ձեռնարկի սեփականատիրոջը գտնելու համար:

Կենդանիների սեփականատիրոջը որոնելու ընթացքում դրանք պահող անձը կենդանիներին կարող է թողնել իր մոտ ու օգտվել դրանցից կամ դրանք հանձնել մեկ այլ անձի պահպանմանը և օգտագործմանը:

Առանց հսկողության թողնված կենդանիներ պահող անձի խնդրանքով` ոստիկանությունը կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը գտնում է դրանք պահպանելու համար անհրաժեշտ պայմաններ ունեցող անձ և նրան է հանձնում կենդանիները:

Կենդանիներ պահող անձը և այն անձը, ում դրանք տրվել են պահելու ու օգտագործելու համար դրանց արժեքի սահմաններում պատասխանատու են կենդանիների կորստի ու վնասվածքի համար, սակայն միայն մեղքի առկայության դեպքում:

Առանց հսկողության թողնված կենդանիներին սեփականատիրոջը վերադարձնելու դեպքում կենդանիներին պահած անձն իրավունք ունի սեփականատիրոջից պահանջել հատուցելու պահպանման հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

Իսկ այն դեպքում, երբ գտնված գույքի վերադարձի  համար իրավազոր անձը հրապարակայնորեն պարգև է խոստացել, այն վճարվում է խոստացած պարգևի պայմաններով:

Կենդանին գտնողը, մինչև իրեն վարձատրելը, իրավունք ունի պահել գտած կենդանին, սակայն պետք է նշենք, որ վարձատրության իրավունքը չի ծագում, եթե գտնողը չի հայտնել գտանքի մասին կամ փորձել է թաքցնել այն:

Եթե հայտարարության oրվանից վեց ամuվա ընթացքում դրանց uեփականատերը չի հայտնաբերվում, ապա դրանց նկատմամբ uեփականության իրավունք է ձեռք բերում այն անձը, ով պահել եւ oգտագործել է կենդանիներին :

 

 

Related Posts

AllEscort