Advanced
IP&IT law firm in Armenia
Our team
5 Members
Trusted By
200+ Businesses
Online consultation

Դեղերի լիցենզավորում

Դեղերի վաճառքը և արտադրանքի բարձր որակի և անվտանգության ապահովումը կարևոր դեր են խաղում առողջապահության ոլորտում: Այդ իսկ պատճառով մենք այս հոդվածում կուսումնասիրենք օրենքով սահմանված դեղատնային գործունեության, ինչպես նաև դեղերի արտադրության լիցենզիա ստանալու համար նախատեսված պայմանները:

Համաձայն «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի` դեղերի մանրածախ իրացումը համապատասխան լիցենզիայի առկայության դեպքում կատարվում է միայն դեղատներում` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան: Դեղատնային գործունեությանը ներկայացվող պահանջները և դեղատներից իրացվող ապրանքատեսակների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Դեղատնային գործունեության լիցենզիա ստանալու պահանջների և պայմանների ցանկը նախատեսվում է օրենքով սահմանված կարգով հաստատված դեղատնային գործունեության լիցենզավորման կարգով: Դեղատնային գործունեության լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը կարող են իրականացնել դեղերի առաքում, որին ներկայացվող տեխնիկական և մասնագիտական պահանջները ևս սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Կարևոր է նշել, որ օրենքը արգելում է դեղատանը ոչ դեղագիտական մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրումը: Դեղատնային գործունեության լիցենզիա ունեցող անձը չի կարող իրականացնել դեղերի մեծածախ իրացում` դեղատնային գործունեության լիցենզիայի գործողության ժամանակահատվածում (այդ թվում՝ լիցենզիայի գործողության կասեցման ժամանակահատվածում):

Ինչ վերաբերում է դեղերի արտադրությանը, ապա այդ գործունեությունն իրականացնելու իրավունքը պատկանում է դեղերի արտադրության լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերին: Ընդ որում, դեղերի արտադրության լիցենզիայի առկայությունը պարտադիր է արտադրական ցանկացած գործընթացի իրականացման համար: Դեղերի արտադրության լիցենզիան տրամադրում է Լիազոր մարմինը` փորձագիտական եզրակացության հիման վրա` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

Լիազոր մարմինը դեղերի արտադրության լիցենզիա ստացած արտադրողին տրամադրում է «Պատշաճ արտադրական գործունեության» հավաստագիր` կատարված մասնագիտական դիտարկման հաշվետվության հիման վրա: Օրենքը նաև մանրամասն սահմանում է մասնագիտական դիտարկման տեսակները: Արտադրողը պարտավոր է երաշխավորել «Պատշաճ արտադրական գործունեության» կանոններին համապատասխան արտադրված դեղանյութերի կիրառումը արտադրության մեջ, ինչպես

նաև ապահովել իր արտադրանքի մասին տեղեկատվության հավաստիությունը, արդիականությունը և համապատասխանությունը օրենքով սահմանված պահանջներին:

Իսկ Դուք երբևէ առնչվե՞լ եք տվյալ ոլորտում օրենքի խախտման դեպքերի: Կիսվեք Ձեր փորձով մեզ հետ և տեղադրեք այս նյութը ձեր story-ում որպեսզի ձեր ընկերները ևս լինեն իրազեկված:

Related Posts

AllEscort