Advanced
IP&IT law firm in Armenia
Our team
5 Members
Trusted By
200+ Businesses
Online consultation

Day

28 января, 2020
Մինչև 18 տարեկան աշխատողները պարտավոր են անցնել բժշկական զննություն աշխատանքի ընդունման ժամանակ, իսկ մինչև տասնութ տարեկան դառնալը` սահմանված պարբերականությամբ: Մինչև 18 տարեկան աշխատողների պարբերական բժշկական զննությունը կատարվում է գործատուի հաշվին: ‼️ ⠀ Այն աշխատողները, ովքեր աշխատանքի վայրում կարող են ենթարկվել մասնագիտական ռիսկի գործոններին, պարտավոր են մինչև աշխատանքի ընդունվելը, իսկ աշխատանքի ընթացքում` պարբերաբար, անցնել բժշկական զննություն`...
Read More
Արդար դատաքննության իրավունքը իր մեջ նեռարում է նաև արդարադատության մատչելիության սկզբունքը։ ⠀ ՀՀ Սահմանադրական դատարանը ՍԴՈ-1257 գործի շրջանակներում արտահայտել է հետևյալ դիրքորոշումը՝ անձի իրավունքների ու ազատությունների դատական պաշտպանության իրավունքի իրացումը երաշխավորելու տեսանկյունից ընդհանրապես առաջնահերթ կարևոր է, թե որքանո՞վ է մատչելի (հասանելի) արդարադատությունը, ինչպիսի՞ իրավական պայմաններ են առաջադրված դատարան դիմելու իրավունքն իրացնելու, հետևաբար, նաև դրանով պայմանավորված՝...
Read More
Սահմանադրական դատարանը ՍԴՈ-735 գործով որոշման մեջ արձանագրել է՝ «…պահանջի դեմ առարկելու բավարար հիմքեր» ձևակերպումը ենթադրում է, որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե պարտապանի պարտավորության կամ կետանցի բացակայության փաստն ապացուցող հիմքերին, այլ նյութաիրավական վեճի առկայությանը, այն է՝ պարտավորության վիճելիությունը հավաստող հիմքերին: ⠀ Դա բխում է օրենքի վիճարկվող նույն 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի տրամաբանությունից, որը սնանկ ճանաչելու...
Read More
Ինտերնետային կայքը կամ էլեկտրոնային հավելվածը (էլեկտրոնային առևտրային հարթակը), որը հնարավորություն է ընձեռում էլեկտրոնային պայմանագիր կնքելու և գնումներ կատարելու պետք է պարունակի՝ ⠀ վաճառողի էլեկտրոնային, փոստային հասցեները և հեռախոսահամարը. ⠀ պայմանագրի ընդհանուր դրույթները և պայմանները. ⠀ ապրանքի կամ ծառայության գինը, բոլոր հարկերը, իսկ առկայության դեպքում` առաքման և (կամ) այլ ծախսերը, ներառյալ՝ վճարման ենթակա ընդհանուր գումարը. ⠀...
Read More
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը թիվ թիվ ՎԴ/0429/05/13 վարչական գործով կայացված որոշմամբ անդրադարձել է արտաքին գովազդի հարցին, մասնավորապես․ ⠀ …Վճռաբեկ դատարանի գնահատմամբ կազմակերպության գտնվելու, գործունեություն իրականացնելու վայրերում դրա ֆիրմային անվանման, ապրանքային կամ սպասարկման նշանների տեղադրումը կարող է արտաքին գովազդ չհամարվել, եթե դրա նպատակը ոչ թե անորոշ անձանց շրջանում հետաքրքրության, դրական վերաբերմունքի ձևավորումն է, այլ կազմակերպության գտնվելու, գործունեություն...
Read More
Գնված թղթային գիրքը կարդալուց հետո հնարավոր է վերավաճառել և հենց դրա շնորհիվ գոյություն ունեն գրքային սէկոնդ հէնդերը (second hand) ⠀ Սակայն ի՞նչ անել, երբ գիրքը էլեկտրոնային է: Կարելի՞ է դա արդյոք վաճառել: Դեկտեմբերի 19ին Եվրոպայի դատարանը որոշեց, որ ոչ ⠀ Դատարանը քննում էր Tom Kabinet սթարթ ափի գործը` որը հնարավորություն էր տվել իր օգտատերերին վերավաճառել...
Read More
Դատարանը իր նախադեպում դրեց հետևյալ հարցադրումը` ապրանքային նշանի գրանցումը չեղյալ հայտարարելու հայցապահանջի հիման վրա հարուցված գործն ընդդատյա է արդյոք վարչական դատարանին, թե՞ ընդհանուր իրավասության դատարանին: ⁉️ ⠀ Վճռաբեկ դատարանը սույն գործով նշել է` իրավունքների պաշտպանության հայցի կամ դիմումի հիման վրա հարուցված գործերի առարկայական ընդդատության հարցը որոշվում է` ելնելով այն հանգամանքից, թե ինչպիսի (հանրային կամ մասնավոր)...
Read More
Մինչ նախադեպի բուն էության անցնելը, բացատրեմ, թե ի՞նչ է իրենից ներկայացնելու այս նոր «рубрика»-ան։ Մենք էջում գրելու ենք ՍԴ-ի որոշումների և Վճռաբեկի նախադեպերի մասին, բայց միայն էությունը, ռուսը կասեր «краткое содержание»,՝ նշելով գործի համարը: Ի՞նչ է Ձեզ դա տալու. Կկարդաք, կիմանաք, թե որ քեյսով ՍԴ կամ ՎԴ ի՞նչ են ասել, կարող եք նաև պահպանել փոստը...
Read More
Մենք շատ ենք լսում Եվրոպական կոնվենցիա, խախտվել է մարդու կոնվենցիոն իրավունքները, դիմել ենք ՄԻԵԴ, քանի որ կա ենթադրյալ խախտում և այլ արտահայտություններ: Իսկ թե ինչ նպատակով, կպարզենք: ⠀ ‼️Առաջին և Երկրորդ աշխարհամարտերն ուղեկցվել են մարդու հիմնարար, բնական, անօտարելի իրավունքների կոպտագույն խախտումներով: Պատերազմների ավարտից հետո շատ կարևոր է ունենալ մի մեխանիզմ, որը կկարողանար ընդունել, ճանաչել, ապա...
Read More
Վստահ ենք տվյալ հարցը հաճախ եք ինքներդ Ձեզ տվել ճամփորդելուց առաջ կամ ավելին՝ առնչվել եք նման իրավիճակի հետ: ⠀ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքի 854-րդ հոդվածի համաձայն՝ բեռների, ուղևորների և ուղեբեռների փոխադրումն իրականացվում է փոխադրման պայմանագրի հիման վրա: Ավելին՝ փոխադրողը պատասխանատվություն է կրում բեռի կամ ուղեբեռի կորստի, պակասորդի, վնասվածքի համար, որը տեղի է ունեցել այն փոխադրման համար...
Read More
1 2
AllEscort