Advanced
IP&IT law firm in Armenia
Our team
5 Members
Trusted By
200+ Businesses
Online consultation

Աշխատողի հիմնական պարտականությունները

Աշխատողի հիմնական պարտականություններն են գործատուի ցանկացած հանձնարարություն կատարել բարեխճորեն, և պատշաճ կերպով, եթե իհարկե դրանք չեն հակասում օրենսդրությանը և վերջիններիս միջև կնքված աշխատանքային պայմանագրին:

Աշխատողը պարտավոր է՝

Պահպանել աշխատավայրում սահմանված աշխատանքային կանոնները

Պահպանել ներքին կանոնադրությամբ հաստատված բոլոր նորմերը

Հոգալ աշխատավայրի գույքի մասին, հարգել գաղտնիությունը, չբացահայտել այնպիսի տեղեկություններ, որոնք կարող են վնաս հասցնել գործատուին

Պահպանել անվտանգության և աշխատանքի հիգիենաի կանոնները

Սահմանված կարգը և կանոնները չկիրառելու դեպքում, գործատուն կարող է պատժել աշխատողին, հիշեցում կամ նկատողություն գործածելով:

Բացի այդ, աշխատողը, որը կանոնները չպահպանելով, վնաս է հասցրել գործատուին, նաև նյութական պատասխանատվություն է կրում (հասցված վնասի չափով, սակայն 3 ամսվա աշխատավարձից ոչ բարձր): Եթե վնասը գիտակցաբար է հասցվել, ապա աշխատողը ծածկում է ողջ վերանորոգման ծախսերը:

Աշխատողի հիմնական իրավունքները

պայմանագրով նախատեսված և աշխատաքային օրենսգրքով սահմանվածներից ոչ պակաս բարենպաստ պայմաններում աշխատանք

ամսական առնվազն մեկ անգամ, մշտական ժամանակահատվածում կատարվող, արդարացի վարձատրության իրավունք,

անվտանգության և աշխատանքի հիգիենային համապատասխան աշխատանքային պայմաններ

ամենամյա, անընդհատելի և վճարովի արձակուրդի իրավունք

աշխատողների միանման պարտականությունների դիմաց՝ միանման իրավունքների պայմանը (մասնավորապես վերաբերվում է կանանց և տղամարդկանց հավասար վերաբերմունքին զբաղվածության հարցերում)

որպես կանոն, գործատուն չի կարող դադարեցնել պայմանագիրը հղի կամ հետծննդային արձակուրդում գտնվող կանանց հետ

աշխատողը, այդ թվում օտարերկրացին, աշխատանքային միություններին անդամակցելու իրավունք ունի:

Related Posts

AllEscort