Advanced
IP&IT law firm in Armenia
Our team
5 Members
Trusted By
200+ Businesses
Online consultation

Category

Без рубрики
Այս գործը ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1217-րդ հոդվածի վերաբերյալ է։ Խնդիրը սկսել էր այն պահին, երբ նոտարը որպես երկրորդ հերթի ժառանգ էր ճանաչել համամայր քրոջը, սակայն քաղաքացիական օրենսգիրքը նշում էր որպես երկրորդ հերթի ժառանգ՝ քույր և եղբայր եզրույթները։ Սույն գործով Սահմանադրական դատարանը ներգրավվել էր, որպես փորձագետ ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի քաղաքացիական ամբիոնի վարիչ, իգ․դ․, պրոֆեսոր Տարիել Բարսեղյանին։...
Read More
Մինչև 18 տարեկան աշխատողները պարտավոր են անցնել բժշկական զննություն աշխատանքի ընդունման ժամանակ, իսկ մինչև տասնութ տարեկան դառնալը` սահմանված պարբերականությամբ: Մինչև 18 տարեկան աշխատողների պարբերական բժշկական զննությունը կատարվում է գործատուի հաշվին: ‼️ ⠀ Այն աշխատողները, ովքեր աշխատանքի վայրում կարող են ենթարկվել մասնագիտական ռիսկի գործոններին, պարտավոր են մինչև աշխատանքի ընդունվելը, իսկ աշխատանքի ընթացքում` պարբերաբար, անցնել բժշկական զննություն`...
Read More
Արդար դատաքննության իրավունքը իր մեջ նեռարում է նաև արդարադատության մատչելիության սկզբունքը։ ⠀ ՀՀ Սահմանադրական դատարանը ՍԴՈ-1257 գործի շրջանակներում արտահայտել է հետևյալ դիրքորոշումը՝ անձի իրավունքների ու ազատությունների դատական պաշտպանության իրավունքի իրացումը երաշխավորելու տեսանկյունից ընդհանրապես առաջնահերթ կարևոր է, թե որքանո՞վ է մատչելի (հասանելի) արդարադատությունը, ինչպիսի՞ իրավական պայմաններ են առաջադրված դատարան դիմելու իրավունքն իրացնելու, հետևաբար, նաև դրանով պայմանավորված՝...
Read More
Սահմանադրական դատարանը ՍԴՈ-735 գործով որոշման մեջ արձանագրել է՝ «…պահանջի դեմ առարկելու բավարար հիմքեր» ձևակերպումը ենթադրում է, որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե պարտապանի պարտավորության կամ կետանցի բացակայության փաստն ապացուցող հիմքերին, այլ նյութաիրավական վեճի առկայությանը, այն է՝ պարտավորության վիճելիությունը հավաստող հիմքերին: ⠀ Դա բխում է օրենքի վիճարկվող նույն 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի տրամաբանությունից, որը սնանկ ճանաչելու...
Read More
Ինտերնետային կայքը կամ էլեկտրոնային հավելվածը (էլեկտրոնային առևտրային հարթակը), որը հնարավորություն է ընձեռում էլեկտրոնային պայմանագիր կնքելու և գնումներ կատարելու պետք է պարունակի՝ ⠀ վաճառողի էլեկտրոնային, փոստային հասցեները և հեռախոսահամարը. ⠀ պայմանագրի ընդհանուր դրույթները և պայմանները. ⠀ ապրանքի կամ ծառայության գինը, բոլոր հարկերը, իսկ առկայության դեպքում` առաքման և (կամ) այլ ծախսերը, ներառյալ՝ վճարման ենթակա ընդհանուր գումարը. ⠀...
Read More
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը թիվ թիվ ՎԴ/0429/05/13 վարչական գործով կայացված որոշմամբ անդրադարձել է արտաքին գովազդի հարցին, մասնավորապես․ ⠀ …Վճռաբեկ դատարանի գնահատմամբ կազմակերպության գտնվելու, գործունեություն իրականացնելու վայրերում դրա ֆիրմային անվանման, ապրանքային կամ սպասարկման նշանների տեղադրումը կարող է արտաքին գովազդ չհամարվել, եթե դրա նպատակը ոչ թե անորոշ անձանց շրջանում հետաքրքրության, դրական վերաբերմունքի ձևավորումն է, այլ կազմակերպության գտնվելու, գործունեություն...
Read More
Գնված թղթային գիրքը կարդալուց հետո հնարավոր է վերավաճառել և հենց դրա շնորհիվ գոյություն ունեն գրքային սէկոնդ հէնդերը (second hand) ⠀ Սակայն ի՞նչ անել, երբ գիրքը էլեկտրոնային է: Կարելի՞ է դա արդյոք վաճառել: Դեկտեմբերի 19ին Եվրոպայի դատարանը որոշեց, որ ոչ ⠀ Դատարանը քննում էր Tom Kabinet սթարթ ափի գործը` որը հնարավորություն էր տվել իր օգտատերերին վերավաճառել...
Read More
Դատարանը իր նախադեպում դրեց հետևյալ հարցադրումը` ապրանքային նշանի գրանցումը չեղյալ հայտարարելու հայցապահանջի հիման վրա հարուցված գործն ընդդատյա է արդյոք վարչական դատարանին, թե՞ ընդհանուր իրավասության դատարանին: ⁉️ ⠀ Վճռաբեկ դատարանը սույն գործով նշել է` իրավունքների պաշտպանության հայցի կամ դիմումի հիման վրա հարուցված գործերի առարկայական ընդդատության հարցը որոշվում է` ելնելով այն հանգամանքից, թե ինչպիսի (հանրային կամ մասնավոր)...
Read More
Մինչ նախադեպի բուն էության անցնելը, բացատրեմ, թե ի՞նչ է իրենից ներկայացնելու այս նոր «рубрика»-ան։ Մենք էջում գրելու ենք ՍԴ-ի որոշումների և Վճռաբեկի նախադեպերի մասին, բայց միայն էությունը, ռուսը կասեր «краткое содержание»,՝ նշելով գործի համարը: Ի՞նչ է Ձեզ դա տալու. Կկարդաք, կիմանաք, թե որ քեյսով ՍԴ կամ ՎԴ ի՞նչ են ասել, կարող եք նաև պահպանել փոստը...
Read More
Մենք շատ ենք լսում Եվրոպական կոնվենցիա, խախտվել է մարդու կոնվենցիոն իրավունքները, դիմել ենք ՄԻԵԴ, քանի որ կա ենթադրյալ խախտում և այլ արտահայտություններ: Իսկ թե ինչ նպատակով, կպարզենք: ⠀ ‼️Առաջին և Երկրորդ աշխարհամարտերն ուղեկցվել են մարդու հիմնարար, բնական, անօտարելի իրավունքների կոպտագույն խախտումներով: Պատերազմների ավարտից հետո շատ կարևոր է ունենալ մի մեխանիզմ, որը կկարողանար ընդունել, ճանաչել, ապա...
Read More
1 2 3 6
AllEscort